เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Natural Kitchen – ครัวธรรมชาติ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Gallery

ภาพนักเรียนทั้ง 17 คนไม่ได้เรียงเลขที่
เป็นภาพขณะที่เด็กๆคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวคนละ 4 เมล็ด

ครูประจำชั้น
-ครูป้อม
-ครูจุล

ภาพกิจกรรมสัปดาห์ที่ 1-2

   

ภาพกิจกรรมสัปดาห์ที่ 3-5

ภาพกิจกรรมสัปดาห์ที่ 6-7

  นวัตกรรมการสีข้าว


 


เรื่องเล่าจากข้าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น